Thursday, 1 November 2012

Aktiviti bersama murid-murid Tahun 4

Ukuran Jarak pada masa dahulu

  • Murid-murid sedang mengukur papan putih dengan menggunakan jengkal.
 

  • Murid-murid sedang mengukur kepanjangan meja dengan jengkal.

  •  Murid-murid sedang mengira denyutan nadi dalam masa seminit.
Ukuran pada silinder penyukat